Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną drewna bezpośrednio w leśnictwach

Sprzedaż sadzonek

Oferujemy do nasadzeń sadzonki drzew leśnych z odkrytym jak i zakrytym systemem korzeniowym. Sprzedaż sadzonek odbywa się bezpośrednio w Gospodarstwie Szkółkarskim Feleczyn