Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Nadleśniczy  Nadleśnictwo Nawojowa, na podstawie porozumienia z Starostą  Nowosądeckim,   sprawuje  nadzór  nad gospodarką leśną w lasach  nie  stanowiących  własności  Skarbu  Państwa  w  zasięgu  terytorialnym Nadleśnictwa tj. na  pow. 7770 ha.

W imieniu Nadleśniczego bezpośredni  nadzór  w  terenie, polegający  między innymi  na:
- wyznaczaniu  drzew  do  wyrębu na  (podstawie  wniesionych  podań-wniosków właścieli)

- wydawanie  decyzji  na  pozyskanie  drewna

- legalizację  ściętego  drewna  (onumerowanie  i ocechowanie  przy pniu)

- wydawanie  świadectw legalności pozyskanego  drewna

sprawuje  dwóch  leśniczych  - Specjalistów  Służby  Leśnej  ds. lasów nie stanowiących własności  Skarbu Państwa,  w  dwóch  obwodach  nadzorczych:  

1. obwód Florynka  - w skład  którego wchodzą:  

- Gmina Łabowa  -  cała;

- Gmina  Krynica Zdrój – obręby: Berest,  Pioruna,  Polany;

- Miasto Grybów – całe.

- Gmina  Grybów – obręby: Biała  Niżna, Binczarowa, Chodorowa, Florynka, Kąclowa, Króżlowa Niżna, Króżlowa Wyżna, Siołkowa, Stara  Wieś, Wawrzka.

2. obwód Kamionka  Wielka - w skład  którego wchodzą:  

- Gmina  Nawojowa  - cała;

- Gmina Kamionka  Wielka – obręby: Kamionka Mała,  Kamionka Wielka,  Królowa Górna, Królowa Polska, Mszalnica, Mystków, Bogusza;

- Gmina  Grybów – obręby: Cieniawa, Ptaszkowa;

 

Materiały do pobrania