Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Nadleśniczy  Nadleśnictwo Nawojowa, na podstawie porozumienia z Starostą  Nowosądeckim,   sprawuje  nadzór  nad gospodarką leśną w lasach  nie  stanowiących  własności  Skarbu  Państwa  w  zasięgu  terytorialnym Nadleśnictwa tj. na  pow. 7760 ha.

W imieniu Nadleśniczego bezpośredni  nadzór  w  terenie, polegający  między innymi  na:
- wyznaczaniu  drzew  do  wyrębu na  (podstawie  wniesionych  podań-wniosków właścieli)

- wydawanie  decyzji  na  pozyskanie  drewna

- legalizację  ściętego  drewna  (onumerowanie  i ocechowanie  przy pniu)

- wydawanie  świadectw legalności pozyskanego  drewna

sprawuje  dwóch  leśniczych  - Specjalistów  Służby  Leśnej  ds. lasów nie stanowiących własności  Skarbu Państwa,  w  dwóch  obwodach  nadzorczych:  

1. Obwód Grybów, w skład  którego wchodzą:  

- Gmina Grybów – wsie (obręby): Florynka, Wawrzka, Kąclowa, Biała Niżna, Siołkowa, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Stara Wieś, Binczarowa, Ptaszkowa, Cieniawa

- Miasto Grybów – całe.

- Gmina  Kamionka Wielka – wsie (obręby) – Kamionka Wielka, Kamionka Mała, Królowa Polska, Królowa Górna, Mystków, Mszalnica, Bogusza

2. Owód Nawojowa - w skład  którego wchodzą:  

- Gmina  Nawojowa – wsie (obręby) – Nawojowa, Złotne, Homrzyska, Frycowa, Popardowa, Bącza Kunina, Żeleźnikowa Mała, Żeleźnikowa Wielka;

- Gmina Łabowa – wsie (obręby) – Łabowa, Krzyżówka Roztoka Wielka, Łosie, Nowa Wieś, Kotów, Kamianna, Uhryń, Łabowiec, Maciejowa, Składziste, Barnowiec, Czaczów

- Gmina Krynica-Zdrój – wsie(obręby): Czyrna, Berest, Piorunka, Polany

 

Kontakt do leśniczych ds. lasów nadzorowanych:

Obwód nadzorczy Grybów: leśniczy Bronisław Lizoń - tel. domowy: 18 445 60 19, Tel. kom.: 728 984 835

Obwód nadzorczy Nawojowa: leśniczy Przemysław Nosal - tel. kom.: 784 093 315

 

Materiały do pobrania