Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Nawojowa

Nadleśnictwo Nawojowa

(018) 445-70-12, (018) 445-72-21

(018) 446-38-95

nawojowa@krakow.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Nawojowa
ul. Lipowa 1
33-335 Nawojowa

Biuro Nadleśnictwa czynne w godz. 700-1500

Bieżący rachunek podstawowy BOŚ S.A. O/Kraków 

08 1540 1115 2001 6094 2515 0001

Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa

Tomasz Romanowski

600-081-633, 18 446-38-81

email

Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa

Bartłomiej Sołtys

728-382-027, 18 446-38-82

email

Główna księgowa

Stanisława Skrzypiec

18 446-38-83

email

Inżynier Nadzoru

Jurek Mruk

609-091-297, 18 446-38-84

email

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

POSTERUNEK STRA ŻY LEŚNEJ

STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH