Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Nawojowa
Nadleśnictwo Nawojowa
(018) 445-70-12, (018) 445-72-21
(018) 446-38-95

Nadleśnictwo Nawojowa
ul. Lipowa 1
33-335 Nawojowa

Biuro Nadleśnictwa czynne w godz. 700-1500

Bieżący rachunek podstawowy BOŚ S.A. O/Kraków 

08 1540 1115 2001 6094 2515 0001

Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa
Tomasz Romanowski
18 446-38-81
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Nawojowa
Bartłomiej Sołtys
18 446-38-82
Główna księgowa
Stanisława Skrzypiec
18 446-38-83
Inżynier Nadzoru
Jurek Mruk
609-091-297, 18 446-38-84
Inżynier nadzoru
Wojciech Kurzeja
728-356-174
Inspektor Ochrony Danych
Sebastian Strzech

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Magda Czerniak
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli i ochrony lasu
Tel.: 18 446-38-87
Marek Ślęzak
Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu, BHP i p-poż
Tel.: 18 446-38-87
Lidia Steczowicz
Specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży drewna
Tel.: 18 446-38-89
Michał Popiela
Instruktor techniczny ds. edukacji i LKP
Tel.: 18 446-38-88
Danuta Kmak
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 18 446-38-84
Zbigniew Szarek
Leśniczy ds. gospodarki łowieckiej
Tel.: 784-018-169

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Wiesława Maciak
Starsza Księgowa
Tel.: 18 446-38-90
Władysława Wójtowicz
Starsza Księgowa
Tel.: 18 446-38-91

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Paweł Skoczeń
Sekretarz
Tel.: 609-091-269, 18 446-38-85
Bernadeta Ormanty
Starszy referent
Tel.: 18 446-38-85
Kamil Pyzik
Referent
Tel.: 18 446-38-92
Dorota Stachoń
Referent
Tel.: 18 446-38-80

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Dariusz Greszel
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 603-849-097, 18 446-38-86
Zbigniew Sarata
Strażnik Leśny
Tel.: 784-038-746, 18 446-38-86

STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH

Krystyna Nowak
Stanowisko ds. kadrowych Starszy Referent
Tel.: 18 446-38-93