Wydawca treści

Hodowla

Zagospodarowanie lasów Nadleśnictwa Nawojowa to tzw. "półnaturalna hodowla lasu".

Sposób zagospodarowania lasów Nadleśnictwa Nawojowa ma charakter tzw. "półnaturalnej hodowli lasu" t.j. opiera się głównie na wykorzystaniu i wspieraniu sił natury w zakresie wykorzystania odnowień naturalnych, a następnie prowadzenia kolejnych faz rozwojowych lasu.
 

Na terenie nadleśnictwa znajduje się 84 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych jodły pospolitej o najlepszych w Polsce cechach, a także 26 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych buka zwyczajnego. Wybrano i uznano 18 drzew matecznych jodły pospolitej, 9 drzew matecznych buka zwyczajnego oraz 3 drzewa mateczne czereśni ptasiej.


Ewenementem na skalę krajową jest przyjęcie i stosowanie na powierzchni 517 ha drzewostanów jodłowych rębni przerębowej (ciągłej), która najlepiej służy realizacji wszystkich funkcji lasów, a szczególnie lasów górskich.


Gospodarstwo szkółkarskie produkuje kilkaset tysięcy sztuk sadzonek (głównie jodły) na potrzeby własne oraz dla innych jednostek,  a także na eksport i dla drobnych odbiorców. Na szkółce produkowane są sadzonki zarówno z odkrytym jak i zakrytym systemem korzeniowym, co pozwala prowadzić nasadzenia również w okresie wegetacyjnym.