Wydawca treści Wydawca treści

HCVF

Monitoring lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych - HCVF.

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych HCVF – (High Conservation Value Forests) przeprowadzonego w Nadleśnictwie Nawojowa w roku 2017.

Monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych HCVF prowadzony  podczas pełnienia obowiązków służbowych przez leśniczych w sposób ciągły, wykazał że stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się. Stwierdzono także, że nie wystąpiły zjawiska mogące w istotny sposób wpłynąć na przedmiot ochrony.

Lokalizację obiektów HCVF przedstawia interaktywna mapa dostępny pod adresem: http://rdlpkrakow.gis-net.pl/