Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area)

Ekosystemy reprezentatywne to wytypowane obszary, na których nie prowadzi się działań gospodarczych w celu zachowania i obserwowania przebiegu naturalnych procesów ekologicznych w nich zachodzących. Ideą tego jest wyznaczenie sieci powierzchni reprezentujących wszystkie typy ekosystemów leśnych, pozostawionych naturalnym procesom. Ekosystemy reprezentatywne stanowią fragment lasu o  niezakłóconym przebiegu podstawowych procesów dynamiki ekosystemu, reprezentatywny dla określonego typu ekosystemu leśnego (np. dla pewnego zespołu leśnego bądź typu siedliskowego lasu) w określonych warunkach geograficznych.

Zainteresowane strony mogą w sprawie ekosystemów reprezentatywnych kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: nawojowa@krakow.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania