Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC

UWAGA !! Nadleśnictwo Nawojowa informuje, że z dniem 2.12.2018 r. przestał obowiązywać Certyfikat FSC o numerze SGSFM/COC-010065.

Jednocześcnie informujemy, że w ostatnich dniach odbuł się audyt wznawiający potwierdzający zgodność gospodarki leśnej ze standardami FSC. Wynikiem końcowym wizyty międzynarodowego zespołu audytorów jest uzyskanie pozytywnej rekomendacji do otrzymania nowego Certyfikatu FSC. Prace nad uzyskaniem nowego numeru Certyfikatu nadal trwają. Otrzymanie takiego numeru jest uzależnione od działań firmy, która prowadziła audyt oraz sprawuje nadzór nad certyfikacją gospodarki leśnej na terenie RDLP w Krakowie. Procedura zatwierdzania „Raportu końcowego” z audytu wznawiającego oraz nadanie nowego numeru może trwać maksymalnie do 3 miesięcy.

 

 

 

 


Certyfikat

Nadleśnictwo  Nawojowa  prowadzi pozyskanie  drewna zgodnie  z  zasadami:

·         zachowania trwałości lasów,

·         zrównoważonego  rozwoju,

·         ochrony  przyrody,

potwierdza  to  certyfikat PEFC  przyznane Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych w  Krakowie, w skład której  wchodzi Nadleśnictwo  Nawojowa.

Warunkiem  otrzymania  certyfikatu  jest  prowadzenie  gospodarki  leśnej z  uwzględnieniem wszystkich krajowych  regulacji  prawnych oraz międzynarodowych  traktatów  i  porozumień, których  Polska  jest  sygnatariuszem.

Obligatoryjne  jest  również spełnienia  zasad  i  kryteriów  przyznawania  certyfikatów. Jest  to  sprawdzane  w  trakcie  procesu  certyfikacji  oraz  corocznych audytów  sprawdzających. 

Certyfikat  przyznawany  jest  na okres 3 lat,  po  tym  czasie  procedura  certyfikacji  jest  powtarzana.

Daje  to  gwarancję  ciągłego  utrzymania wysokich  standardów prowadzenia  gospodarki leśnej.

Wybierając  produkty  opatrzone  logo potwierdzającym  pochodzenie  materiału drzewnego  z  lasów   certyfikowanych – pośrednio  przyczyniasz  się  do  ochrony  środowiska.

Jeżeli  stan  środowiska  naturalnego  nie  jest  Ci  obojętny  warto  na  to  zwracać  uwagę  przy  wyborze  produktu.


Certyfikat PEFC

Certyfikat PEFC na lata 2017-2020