Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC

UWAGA! Nadleśnictwo Nawojowa informuje, że od dnia 20.02.2019 r. obowiązuje nowy Certyfikat FSC o numerze SGS-FM/COC-010065

Certyfikat FSC na lata 2019-2024

Certyfikat jest ważny do 19.02.2024 roku.

 


Certyfikat PEFC

Certyfikat PEFC na lata 2017-2020

Nadleśnictwo  Nawojowa  prowadzi pozyskanie  drewna zgodnie  z  zasadami:

·         zachowania trwałości lasów,

·         zrównoważonego  rozwoju,

·         ochrony  przyrody,

potwierdzają  to  certyfikaty FSC i PEFC  przyznane Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych w  Krakowie, w skład której  wchodzi Nadleśnictwo  Nawojowa.

Warunkiem  otrzymania  certyfikatu  jest  prowadzenie  gospodarki  leśnej z  uwzględnieniem wszystkich krajowych  regulacji  prawnych oraz międzynarodowych  traktatów  i  porozumień, których  Polska  jest  sygnatariuszem.

Obligatoryjne  jest  również spełnienia  zasad  i  kryteriów  przyznawania  certyfikatów. Jest  to  sprawdzane  w  trakcie  procesu  certyfikacji  oraz  corocznych audytów  sprawdzających. 

Certyfikat PEFC przyznawany  jest  na okres 3 lat,  natomiast certyfikat FSC na okres 5 lat, po  tym  czasie  procedura  certyfikacji  jest  powtarzana.

Daje  to  gwarancję  ciągłego  utrzymania wysokich  standardów prowadzenia  gospodarki leśnej.

Wybierając  produkty  opatrzone  logo potwierdzającym  pochodzenie  materiału drzewnego  z  lasów   certyfikowanych – pośrednio  przyczyniasz  się  do  ochrony  środowiska.

Jeżeli  stan  środowiska  naturalnego  nie  jest  Ci  obojętny  warto  na  to  zwracać  uwagę  przy  wyborze  produktu.