Lista aktualności Lista aktualności

Złote jabłko dla leśnika

Starosta nowosądecki Marek Pławiak uhonorował zasłużonego pracownika naszej jednostki Pana Władysława Samka – starszego specjalistę ds. lasów niepaństwowych Nadleśnictwa Nawojowa Złotym Jabłkiem Sądeckim.

    To szczególne wyróżnienie to dowód uznania władz samorządowych za działania na rzecz ochrony środowiska, budowania świadomości ekologicznej Sądeczan i propagowania racjonalnej gospodarki leśnej. To wydarzenie zbiegło się z momentem przejścia Pana Samka na emeryturę po 46 latach pracy.

     Władysław Samek od początku swojej pracy w Nadleśnictwie Nawojowa zajmował się lasami niepaństwowymi, nad którymi od 1999 r. nadzór w imieniu starosty - na zasadzie porozumienia - sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa. Jak sam wielokrotnie powtarzał praca była dla niego pasją, dlatego też w swoje działania wkładał wielkie zaangażowanie, miał poczucie misji, dbał o środowisko pracy i darzył ludzi szacunkiem. Był prezesem oddziału LOP w Nowym Sączu. Jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego LOP w Nowym Sączu i  Zarządu Głównego LOP w Warszawie. Był pomysłodawcą i współorganizatorem wielu akcji edukacyjno-przyrodniczych dla młodzieży organizowanych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu.

Ma szczególne zasługi w zakresie realizacji programu zwiększania lesistości kraju, inwentaryzacji pomników przyrody i podnoszenia świadomości ekologicznej.

Oprócz pracy zawodowej, Pan Władysław pracował, nadal pracuje i deklaruje, że będzie pracował społecznie.

 

Życzymy dużo zdrowia i pomyślności w realizacji swoich planów na emeryturze !

 

 

Fot. Maria Olszowska