Lista aktualności Lista aktualności

Zalesienia gruntów w ramach PROW

Stały wzrost powierzchni lasów w Polsce to efekt zalesień gruntów porolnych. Dlaczego w warunkach Beskidów warto inwestować w zalesianie? W warunkach Beskidu Niskiego i Sądeckiego grunty niezalesione charakteryzują się stosunkowo niskim potencjałem produkcyjności rolnej, natomiast las na tych glebach rośnie bardzo dobrze – drzewa charakteryzują się przeważnie szybkim przyrostem i dużą zdrowotnością.

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nadleśnictwo Nawojowa informuje że, przyjmuje wnioski o sporządzenie planów zalesienia na działanie "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności Lasów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W materiałach do pobrania znajdą Państwo poradnik zalesień PROW oraz dokumenty do pobrania potrzebne do złożenia wniosku o zalesienie