Lista aktualności Lista aktualności

Zalesienia gruntów rolnych - ciąg dalszy

Od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie. Podejmując decyzję o zalesieniu trzeba pamiętać, iż na te grunty nie będą przysługiwały dopłaty bezpośrednie. Zastąpią je wsparcie na zalesienie, premia pielęgnacyjna oraz premia zalesieniowa.

Wsparcie na zalesienie stanowi jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego zabezpieczenia drzewek
3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów. 

O tym, czy warto sadzić las, sugerując się względami ekonomicznymi, decyduje tak naprawdę dopiero premia zalesieniowa. Jest ona wypłacana przez 12 lat począwszy od roku po wykonaniu nasadzenia.

Wsparcie nie przysługuje na zalesienie trwałych użytków zielonych, czyli użytkowanych jako łąka lub pastwisko.

Trzeba mieć też na względzie, iż do gruntów z sukcesją naturalną przysługuje premia pielęgnacyjna oraz ewentualnie wsparcie na zalesienie. Nie należy się na nie premia zalesieniowa.

 
Nie można zalesiać (poza wyjątkami) gruntów położonych na Natura 2000 lub obszarach znajdujących się na liście specjalnej ochrony ptaków oraz na obszarach rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarach ich otulin.