Lista aktualności Lista aktualności

X Małopolski Konkurs Fotograficzny "Leśne Inspiracje"

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie oraz Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie ogłaszają kolejną, już X edycję Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”.

Temat przewodni tegorocznego fotografowania małopolskiej przyrody brzmi: „Las – Strażnik Niepodległej” Podejmując taki temat Regionalna Komisja Konkursowa dała autorom zdjęć bardzo szerokie pole wyrazu artystycznego i interpretacyjnego.

Fotografie na konkurs należy przesłać (dostarczyć) do dnia 30 listopada br. na adres dowolnego z 16 nadleśnictw zgrupowanych w ramach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – wykaz z danymi teleadresowymi nadleśnictw znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu. W przypadku kategorii skierowanej do pracowników jednostek organizacyjnych RDLP prace fotografie należy przesłać (dostarczyć) bezpośrednio do sekretariatu RDLP w Krakowie, al. Słowackiego 17a.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap I - czyli pierwsza selekcja zdjęć, odbywa się na poziomie Nadleśnictw RDLP, etap II – regionalny, odbywa się w RDLP
w Krakowie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca stycznia 2019 roku.

W tegorocznym regulaminie konkursu zaszło kilka zmian. Mianowicie obowiązuje jeden wspólny temat dla wszystkich uczestników, podniesiono pulę nagród, ustanowiono dodatkową nagrodę Dyrektora RDLP w Krakowie oraz przewidziano Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty i Nagrodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Pula nagród w tegorocznym konkursie wynosi 20 tys. zł.

Szczegóły konkursu są zawarte w Regulaminie X Małopolskiego Konkursu Fotograficznego  „Leśne Inspiracje".

Zapraszając do odwiedzania małopolskich lasów organizatorzy konkursu zachęcają do fotografowania tych szczególnych miejsc – dobra wspólnego, dziedzictwa narodowego, ważnego ogniwa życia i miejsca pracy człowieka. Być może uchwycona przez fotografa ta jedyna, niepowtarzalna chwila, stanie się piękną opowieścią o lesie, jego roli w życiu Narodu, w duchowym i materialnym dorobku polskiej kultury, inspiracją i podarunkiem z gamą leśnych wzruszeń.

Zapraszamy do udziału w konkursie!