Lista aktualności Lista aktualności

Wspieramy czynniki oporu środowiska

Ogniskowo-kompleksowa ochrona lasów na terenie lasów nadzorowanych Nadleśnictwa Nawojowa to temat zajęć zorganizowanych przez naszą jednostkę dla uczniów oraz ich opiekunów Środowiskowego Hufca Pracy przy ul. Tadeusza Rejtana w Nowym Sączu. Zajęcia odbyły się w dniu 21 marca bieżącego roku, czyli w pierwszy dzień wiosny.

W ramach zajęć omówiono wieloelementowy system działania, zmierzający do możliwie największego podnoszenia zdolności do samoregulacji stosunków ilościowych w biocenozach lasów zagospodarowanych, realizoawny przez organizowanie układów sił oporu środowiska (m.in. protegowanie naturalnych wrogów szkodliwych owadów, np. ptaków owadożernych).

Część praktyczna polegała na wywieszeniu budek lęgowych dla ptaków na działce leśnej w miejscowości Frycowa w obrębie nadzorczym Kamionka Wielka. Budki te powieszono zgodnie z zasadmi przyjętymi dla tej czynności, ponadto poinformowano uczestników zajęć o podstawowych prawidłach konstrukcyjnych obowiązujących przy ich wykonaniu oraz o konieczności corocznego przeglądu i czyszczenia tych obiektów w odpowiednim terminie.