Lista aktualności Lista aktualności

V Leśny Bieg Pszczelim Szlakiem - plan tras i profil podłużny

Uczestnicy V edycji Leśnego Biegu Pszczelim Szlakiem! Dostępne są już mapki z planami tras biegowych oraz ich profilami podłużnymi.

1) Trasa biegu na 10 km

Dystans: 10,31 km

Suma przewyższeń: 1120 m

Całkowity wznios: 560 m

Całkowity spadek: 560 m

Minimalna wysokość: 497 m npm

Maksymalna wysokość: 776 m npm

1) Trasa biegu na 5 km

Dystans: 4,87 km

Suma przewyższeń: 505 m

Całkowity wznios: 252,5 m

Całkowity spadek: 252,5 m

Minimalna wysokość: 497 m npm

Maksymalna wysokość: 668 m npm

Parametry tras oraz ich przebieg uzależnione są od ukształtowania terenu, istniejącej sieci dróg leśnych i szlaków zrywkowych, ich stanu technicznego oraz lokalizacji wiaty turystycznej Feleczyn jako centralnego miejsca wydarzenia.