Lista aktualności Lista aktualności

Reintrodukcja głuszca

Reintrodukcja głuszca w Paśmie Jaworzyny Krynickiej trwa

Kolejny rok kontynuowany jest program reintrodukcji głuszca w Pasmo Jaworzyny Krynickiej. W poprzednich latach wypuszczono 44 ptaki. W bieżącym(2013r.) trwają prace poprawiające warunki siedliskowe dla tego gatunku oraz realizowane są dalsze wsiedlenia głuszca linii karpackiej wyhodowanych w Nadleśnictwie Wisła. W drugiej połowie października po kilkunastodniowej adaptacji w wolierze zostało wypuszczonych kolejne jedenaście ptaków. Obecnie w wolierze adaptacyjnej przebywa dalszych jedenaście głuszców, które zostaną wypuszczone do środowiska naturalnego ok. 10 listopada. Aby móc obserwować efekty reintrodukcji, min 30% ptaków zaopatrywanych jest w nadajniki do obserwacji telemetrycznej, a wszystkie od tego roku są obrączkowane. W bieżącym roku w teren zostanie wsiedlone min 33 ptaki. Pierwsze wyniki pozwalają pozytywnie ocenić program. W okolicach Runka coraz częściej można spotkać ślady bytowania lub też osobniki kuraków tego gatunku.

W październiku 2013 r. wypuszczono 11 ptaków