Lista aktualności Lista aktualności

Patronat honorowy oraz plany tras biegowych i ich proflile

Uczestnicy VI edycji Leśnego Biegu Pszczelim Szlakiem! Dostępne są już mapki z planami tras biegowych oraz ich profilami podłużnymi.

Miło nam Państwa poinformować, że Patronat Honorowy nad VI Leśnym Biegiem Pszczelim Szlakiem objął Dyrektor Reguionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

    

Parametry te nieco odbiegają w niewielkim stopniu od wartości zawartych w Regulaminie biegu co jest związane z pracami leśnymi prowadzonymi na terenie leśnictwa FELECZYN i koniecznością niewielkiej modyfikkacji przebiegu tras.

Parametry tras oraz ich przebieg uzależnione są od ukształtowania terenu, istniejącej sieci dróg leśnych i szlaków zrywkowych, ich stanu technicznego oraz lokalizacji wiaty turystycznej Feleczyn jako centralnego miejsca wydarzenia.

 

Szczegółowy przebieg tras i ich profili dostępny w załącznikach poniżej.

 

Materiały do pobrania