Lista aktualności Lista aktualności

Nowy projekt Nadleśnictwa Nawojowa

W ramach projektu powstanie ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Tajemniczy świat owadów". Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kwota dofinansowania wynosi 52 700,00 zł.

Przystąpienie do realizacji projektu to jedno z wyzwań jakie stawia przed nami jeden z priorytetów PGL LP, a mianowicie edukacja leśna społeczeństwa. Zadanie to wynika z przyjętych w 1997 r. przez rząd polski założeń „Polityki Leśnej Państwa”. Ponadto kierunek takich działań determinuje program gospodarczo-ochronny Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Beskidu Sądeckiego, w skład którego lasy Nadleśnictwa Nawojowa wchodzą.

Innowacyjna ścieżka edukacyjno-przyrodnicza będzie prezentować wybrane owady leśne o dużym znaczeniu dla ekosystemu leśnego w skali makro. Będzie ona zlokalizowana przy wiacie edukacyjnej w uroczysku Feleczyn i służyć będzie prowadzeniu regularnych zajęć o tematyce dotyczącej zachowania różnorodności biologicznej (z uwzględnieniem pożytecznej roli owadów) i prowadzeniu prawidłowej gospodarki leśnej. Ponadto uczestnicy zajęć będą mogli wykonywać badania jakości powietrza metodą biologiczną (skala porostowa) i chemiczną (wskaźniki).

Realizacji projektu towarzyszy szereg wydarzeń o charakterze edukacyjno-promocyjnym i informacyjnym, tj.:

  • VI Leśny Bieg Pszczelim Szlakiem – promocyjna impreza biegowa
  • XV Konkurs plastyczny, pt.: „Pożyteczna rola owadów w lesie”
  • Akcja „Czysty Las” – cykliczna akcja edukacyjna realizowana we współpracy ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” z Nowego Sącza
  • Konkurs wiedzy, pt.: „Lasy-oaza czystego powietrza” – połączony z otwarciem ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.

Mamy nadzieję, że innowacyjna ścieżka edukacyjno-przyrodnicza będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem zwiedzających oraz poszerzy ofertę edukacyjną naszego Nadleśnictwa o nowy, atrakcyjny obiekt dydaktyczny.

Wszystkich zainteresowanych ofertą wsparcia finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zapraszamy na stronę internetową: www.wfos.krakow.pl