Lista aktualności Lista aktualności

Materiały pomocnicze dot. elektronizacji zamówień

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że przepisy dyrektyw UE nakazują państwom członkowskim wprowadzenie obowiązkowej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w przypadku zamawiających centralnych obowiązek ten istnieje od dnia 18 kwietnia 2017 r.).

Celem przybliżenia elektronizacji przygotowaliśmy dla Was materiały pomocnicze (do pobrania)

Materiały do pobrania