Lista aktualności Lista aktualności

"Czysty Las" - wiosna bez śmieci

Zmiana pory roku na piękną i ciepłą wiosnę spowodowała, że stopniał śnieg odsłaniając nieprzyjemny dla naszego oka widok zaśmieconych rowów, lasów, łąk. W związku z tym 9 kwietnia br. Nadleśnictwo Nawojowa we współpracy ze Związkiem Strzeleckim "Strzelec" Ośrodek Szkolno- Wychowawczy z Nowego Sącza przeprowadziło po raz kolejny akcję "Czysty Las"

Młodzi strzelcy wraz z kadrą dowódczą i komendantem Panem Sławomirem Szczerkowskim oraz przedstawicielami naszego Nadleśnictwa z Panem Nadleśniczym Tomaszem Romanowskim stanęli na zbiórce na wiacie Feleczyn. Tutaj po odprawie i podziale 49 osób z Jednostki "Strzelec" na grupy, uczestnicy akcji zostali rozprowadzeni na teren 12 leśnictw. Poszczególnym grupom przewodniczyli pracownicy terenowi Służby Leśnej, którzy podczas akcji porządkowania terenu ze śmieci przeprowadzili zajęcia edukacyjne, nt. ciekawych osobliwości przyrodniczych Nadleśnictwa Nawojowa, flory i fauny naszych lasów, form ochrony przyrody, wiosennego zagrożenia pożarowego.

W wyniku zaangażowania uczestników wydarzenia, ich świadomego i dojrzałego działania oraz troski o czyste środowisko i zebrano około 150 worków różnego rodzaju śmieci. Niestety ta liczba źle świadczy o kulturze osobistej i niskiej świadomości ekologicznej tych, którzy wyrzucają nieczystości do pobliskich lasów, zadrzewień, rowów, itp. Mimo, iż istnieją możliwości dogodnego pozbywania się śmieci nie brakuje osób, które traktują las jako miejsce składowania odpadów. To również sygnał dla nas leśników, sympatyków przyrody, pracowników oświaty, pracowników gmin i samorządów i wszystkich, którym dobro przyrody nie jest obojętne, że wciąż jeszcze jest dużo do zrobienia w kwestii kształtowania poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania i wspólnego dobra jakim jest las.

Tegoroczna akcja zakończyła się wspólnym poczęstunkiem na wiacie Feleczyn oraz wręczeniem uczestnikom wydarzenia książek, folderów i gadżetów edukacyjnych.